Exkurze do Lidic

Naši žáci navštívili Lidice. Akce byla hrazena z projektu Rozvojem znalostí k toleranci, č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000043.
2017-09- exkurze-Lidice
Fotografie z akce.