Akce školy

Evropský dům

interaktivní přednáška

Třídy II.VM a I.KS navštívily 17. 6. Evropský dům v Praze. Pro žáky byla připravena interaktivní přednáška o EU. Povídání mapovalo postavení mladého člověka v EU, možnosti studia, cestování, práce i bydlení v zemích EU. Žáci ocenili snahu otevřeně diskutovat o výhodách i nevýhodách členství ČR v EU, o budoucnosti Evropy i vlastní vizi života v EU. Zajímavým úkolem bylo umět argumentovat a obhájit své postoje.
   

Netradiční tělocvik

Laser game

Dne 27. 5. 2016 se dívky ze třídy III. VM v rámci hodin tělesné výchovy zúčastnily netradiční aktivity v Mercuria Laser Game aréně v Holešovicích. Pro všechny účastníky to byla první zkušenost, ale věříme, že ne poslední. Užili jsme si spousty legrace a byl to nevšední zážitek.
2016-05-27-laser-gameIIIVM

Lanové překážky

Kam v červnu na tělocvik? Do lanového parku Kroužky na Vltavě! Vyzkoušeli jsme si s kosmetičkami šplhání, lezení, klouzání, balancování... Tramvají č. 3, 17 proti proudu Vltavy, vystoupit na zastávce Nádraží Braník, sejít k řece a hotovo.
   

Královské mysterium

Vydejte se na Nové Město pražské a objevte symboliku, kterou do něj vepsal největší český král a římský císař Karel IV., od jehož narození si letos připomínáme 700 let.

Tak začíná popis šifrovací hry Královské mysterium, kterou pro širokou veřejnost připravila agentura CzechTourism a společnost Cryptomania s. r. o.

Období maturit přímo vybízí k tomu, "někam vyrazit" a tak jsme využily této příležitosti k trochu neobvyklé procházce Prahou. Čtyři žákyně III. VM s třídní učitelkou vyrazily na Karlovo náměstí, kde ve věži Novoměstské radnice hra začíná. A to je poslední místo, o kterém se v článku zmíním. Následovat budou už jenom naše úspěchy zeměpisně nedefinované :).
celý článek k přečtení v pdf
   

Projekt Herbář

Celé jaro usilovně pracujeme na Herbáři. Projekt Herbář proběhl v rámci předmětu biologie-ekologie a zúčastnili se ho žáci I.VM, II.VM, I.KS. Žáci si měli připravit Herbář 5 léčivých bylinek, které by mohli využívat nejen ve své vlastní odborné praxi, v poradenství pro klienty, ale také pro své vlastní potřeby. Výběr bylinek, zeleného zdraví, nebyl náhodný, naopak byl zaměřen na bylinky ošetřující pleť, pokožku, vlasy, nehty... Šlo o to, vědět, jak bylinky zpracovat a používat v praxi. Práci žáků symbolicky zakončila exkurze do Botanické zahrady, kde jsme obdivovali bylinky na vlastní oči i nos.
   

Výlet do Regensburgu

Návštěva německého města na Dunaji - město Řezno (německy Regensburg)
6. května 2016

Žáci druhého ročníku oboru vlásenkář a maskér navštívili historickou část starobylého města Regensburgu. Řezno bylo jedno z nejstarších městských sídlišť už v 12.-13. století a také nejbohatším městem v širokém okolí.


Prohlídka města poskytla seznámení s architekturou románského, gotického, renesančního, barokního slohu. Pečlivě udržované domy, radnice, kostely nás překvapily. Navštívili jsme jedno z hlavních děl bavorské gotiky, katedrálu Sv. Petra, která nás zcela uchvátila. Kamenný most z 12. století je nejstarším dochovaným a dodnes používaným mostem na sever od Alp. Přestože se v současné době opravuje, mohli jsme se po něm projít. Ve starověku, kolem roku 70 založili v Regensburgu Římané starobylý vojenský tábor, který císař Marcus Aurelius v roce 179 rozšířil na tábor pro legii Castra Regina. Dodnes zde stojí římská brána Porta Praetoria.

Kromě těchto výjimečných architektonických skvostů jsme navštívili také kavárničky, cukrárny a obchůdky, kde jsme vstřebali příjemnou atmosféru města. Všichni, kteří se zúčastnili výletu, byli spokojeni a obohaceni novými prožitky.

Regensburg
   

Po stopách Karla IV.

Projektové vyučování pro třídy  II.VM, I.VM, I. KS

Ve dnech 18. 5. a 23. 5. 2016 jsme se vypravili po stopách Karla IV.

Podle předem připraveného projektu jsme měli vytvořenou trasu od Pražského hradu přes Karlův most ke Karolinu. Během trasy jsme udělali 5 zastávek věnovaných výkladu. Celý projekt měl simulovat opravdovou turistickou vycházku s výkladem průvodce.
Roli průvodce si vyzkoušeli postupně všichni žáci. Důraz byl kladen na zajímavost a poutavost mluveného projevu, dostatečnou hlasitost a správnou artikulaci. Zpestřením vycházky byly diskuse a příspěvky některých žáků z oblasti historie, práva, dějin umění, architektury i politologie.
Mezi výstupy tohoto projektu patřilo vypracování rodokmenu slavného panovníka a zjištění informací, které by žákům odhalily i stinné stránky jeho života, tzv. třináctou komnatu Karla IV.
Na Karlově mostě nás zaujala unikátní maketa Stalinova pomníku na Letné postavená pro filmové účely. Zde se také k naší výpravě přidal na okamžik starší pán, pamětník normalizace a totalitního režimu KSČ, a rád se podělil o své mimořádné znalosti i neobyčejné zkušenosti.
Protože počasí přálo, slunce hřálo, zmrzlina osvěžila, jen na koupání ve Vltavě se nedostalo, tak si oslavu dalších narozenin Karla IV. nenecháme ujít.  
   

Strana 6 z 21