Rekondiční a sportovní masér - přijímací řízení, aktualizováno

Stránky se v současné době aktualizují.
Bližší informace zde budou na začátku příštího týdne. Děkujeme za ochopení.

Podání přihlášek je do 1. března 2018.