Školné platné pro nově příchozí žáky od 1. 9. 2018.

Obor KADEŘNÍK:
Akce pro první ročník 16.200,- Kč / rok - snížené školné o 3.000,- Kč.
Druhý a třetí ročník 19.200,- Kč / rok.
 
Obor VLÁSENKÁŘ A MASKÉR:
Akce pro první ročník 12.000,- Kč / rok - snížené školné o 2.400,- Kč.
Druhý a třetí ročník 14.400,- Kč / rok.

Obor REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR:
Akce pro první ročník 12.000,- Kč / rok.
Druhý a třetí ročník 15.000,- Kč / rok.


Obor KOSMETICKÉ SLUŽBY: 
Akce pro první ročník 12.000,- Kč / rok.
Druhý, třetí a čtvrtý ročník 15.000,- Kč /rok
Roční studium:
17.400,- Kč /rok


NÁSTAVBOVÉ OBORY:
17.400,- Kč / rok.

ŠKOLNÉ SE VŽDY PLATÍ V SOULADU SE SMLOUVOU.

---------------------------------------------------------------------------

Možnosti úhrad:
celková částka do 20.srpna před zahájením školního roku,
třikrát za rok (20. srpna, prosince a dubna daného školního roku)
měsíčně, první splátka 20. srpna před zahájením školního roku, celkem dvanáct splátek 

V případě ukončení nebo přerušení vzdělávání apod., je povinností plátce školného uhradit každý započatý měsíc vzdělávání. Pokud naopak vznikne přeplatek školného, finance se vrací.


Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím cyklu. (citace § 24 školského zákona).