Orgány školy

Orgány školy

1 Výchovná komise
2 Školská rada