Aktuality pro uchazeče

Přijímací řízení na šk. rok 2018/2019

Přihlášky na střední školy můžete odevzdat na sekretariát školy, případně je poslat na adresu školy.

Termíny podávání přihlášek:
  • do 1. března 2018 na první kolo přijímacího řízení všech neuměleckých oborů
  • do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (Vlásenkář a maskér) - do 30. listopadu 2017
   

Dny otevřených dveří

Termíny dnů otevřených dveří na tento školní rok 2017-18 jsou tyto:

31.1.2018

od 13:00 do 16:30 hodin

bližší informace pí Renata Houštecká tel. 241 726 935

   

Přijímací řízení

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (studiu) na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

   

Nový obor

Školní rok 2018/2019 přijímáme žáky do učebního oboru  REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR.

Tříleté studium zakončené výučním listem s možností dvouleté nástavby s maturitou.