Nový obor

Školní rok 2018/2019 přijímáme žáky do učebního oboru  REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR.

Tříleté studium zakončené výučním listem s možností dvouleté nástavby s maturitou.