Přijatí uchazeči

Přijatí uchazeči pro školní rok 2018/2019 v oboru Vlásenkář a maskér, I. kolo.
seznam zde

II. kolo - seznam zde