Obory středního vzdělání

Nabízíme tyto obory středního vzdělávání


Kód a název oboru vzdělání

Forma vzdělávání

Délka vzdělávání

Zakončení

64-41-L/51

Podnikání

denní nástavba

(s platností od 1. 9. 2012)

2 roky

maturitní zkouška

 

64-41-L/51

Podnikání
kombinovaná
2 roky
maturitní zkouška
69 - 41 - L/ 52

Vlasová kosmetika
denní nástavba
s platností od 1. 9. 2013
2 roky maturitní zkouška
82- 51- L/51

Umělecké řemeslné práce
denní 2 roky maturitní zkouška
69 - 41 - L/ 52

Vlasová kosmetika
dálková
3 roky
maturitní zkouška
69 - 51 - H/01

Kadeřník

denní

3 roky

výuční list

82 - 51- H /05

Vlásenkář a maskér

denní

3 roky

výuční list

69 – 53 – H/01

Rekondiční a sportovní masér
denní
3 roky
výuční list
   

Střední vzdělávání s maturitní zkouškou

Dvouleté nástavbové vzdělávání

Vlasová kosmetika

Absolvent oboru 69 - 41 - L/52 Vlasová kosmetika se úzce specializuje v péči o vlasy a pokožku a prohlubuje získané dovednosti. Rozvíjí své estetické cítění a smysl pro detail. Osvojí si znalosti pro vedení živnosti.
  • Učební plán pro první až druhý ročník: platný od 1. 9. 2015 zde

 

Podnikání

Obor  vzdělání  64 - 41 - L/51 Podnikání se řídí  RVP vydaným MŠMT ČR s platností od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem.
Vzdělávání  směřuje k tomu, aby si žáci v návaznosti na vyučení v různých oborech, prohloubili znalosti  a podle svých schopností rozvinuli získané dovednosti. Absolvent je připraven vykonávat nejen svou profesi, ale také ekonomické, provozní, obchodní a administrativní činnosti.
Získané znalosti a dovednosti pak využije při řízení vlastní firmy.
  • Učební plán pro první a druhý ročník: platný od 1. 9. 2015

Podnikání - forma kombinovaná

Obor  vzdělání  64 - 41 - L/51 Podnikání se řídí  RVP vydaným MŠMT ČR s platností od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem.
Vzdělávání  směřuje k tomu, aby si žáci v návaznosti na vyučení v různých oborech, prohloubili znalosti  a podle svých schopností rozvinuli získané dovednosti. Absolvent je připraven vykonávat nejen svou profesi, ale také ekonomické, provozní, obchodní a administrativní činnosti.
Získané znalosti a dovednosti pak využije při řízení vlastní firmy.

Učební plán platný od 1.9.2018

 

Umělecké řemeslné práce

Nástavbové vzdělávání Umělecko řemeslné prace je speciálně zaměřené pro vyučené žáky uměleckého oboru (např. Vlásenkář a maskér, Umělecký pozlacovač, Umělecký kovář ap.) a je ukončené maturitní zkouškou.
Výuka bude prohlubovat studium nových technologických postupů zejména ve spolupráci s filmovými maskéry Lukášem Králem a Jaroslavem Šámalem a studiem Fazamakeup z Prahy 8.
  • Učební plán pro první až druhý ročník: platný od 1. 9. 2016 zde

 

Tříleté dálkové vzdělávání

Vlasová kosmetika

Absolvent oboru 69 - 41 - L/52 Vlasová kosmetika se úzce specializuje v péči o vlasy a pokožku a prohlubuje získané dovednosti. Rozvíjí své estetické cítění a smysl pro detail. Osvojí si znalosti pro vedení živnosti.
Učební plán pro první až druhý ročník: platný od 1. 9. 2013

Jednoleté vzdělávání

Kosmetické služby

Jeden rok v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oboru vzdělání ukončených maturitní zkouškou (např. gymnázium, zdravotní škola apod.) Absolvent získá druhou maturitu s odborným zaměřením. Škola uzná předměty absolvované ve společné části maturitní zkoušky, kterou již uchazeč absolvoval na jiné střední škole.
Jednoroční obor obsahuje následující předměty: kosmetika, zdravověda, materiály, výtvarná příprava a odborný výcvik.
  • Učební plán:  platný od 1. 9. 2014 zde
   

Střední vzdělávání s výučním listem

Tříleté učňovské obory

Kadeřník


Absolvent se uplatní při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na jejich konečnou úpravu do módního účesu.
  • Učební plán: platný od 1. 9. 2015 zde

 

Vlásenkář a maskér


Obor středního vzdělání 82 -51-H/05 Vlásenkář a maskér, se řídí RVP vydaným MŠMT ČR s platností od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem.
Absolvent oboru se uplatní především při výkonu povolání vlásenkář a maskér v oblasti scénické tvorby, divadla a televize. Je připraven zhotovovat podle návrhů a v souladu s tvůrčím záměrem paruky, vlásenkářsko-maskérské výrobky, scénické masky, provádět líčení umělců i ostatních účinkujících a upravovat jejich vzhled. Zároveň dovede zhotovit paruky pro zdravotně postižené občany.
  • Učební plán: platný od 1. 9. 2015 zde

 Rekondiční a sportovní masér

Obor středního vzdělávání 69 – 53 – H/01 Rekondiční a sportovní masér, se řídí RVP vydaným MŠMT ČR.
Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.
  • Učební plán: platný od 1. 9. 2017 zde