Aktuality pro uchazeče

Přijatí uchazeči

Přijatí uchateči v oborech Podnikání, Vlasová kosmetika a Kosmetické služby, I. kolo (zveřejněno 2.5.2018)
Nástavbové studium (II. kolo, zveřejněno 31.5.2018)

Seznam přijatých uchazečů v oboru Kadeřník a Rekondiční a sportovní masér.
II. kolo (zveřejněno 31.5.2018)

přijatí uchazečí v oboru Kadeřník, Rekondiční a sportovní masér, Vlasová kosmetika ze dne 30.8.2018

   

Přijatí uchazeči

Přijatí uchazeči pro školní rok 2018/2019 v oboru Vlásenkář a maskér, I. kolo.
seznam zde

II. kolo - seznam zde
   

Dny otevřených dveří

Všechny termíny dnů otevřených dveří již proběhly.

bližší informace pí Renata Houštecká tel. 241 726 935

   

Přijímací řízení

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (studiu) na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

   

Strana 1 z 2


Warning: Illegal string offset 'active' in /data/www/ssouk.cz/www.ssouk.cz/templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /data/www/ssouk.cz/www.ssouk.cz/templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /data/www/ssouk.cz/www.ssouk.cz/templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /data/www/ssouk.cz/www.ssouk.cz/templates/beez/html/pagination.php on line 100