Aktuality pro uchazeče

Aktuality pro uchazeče

Přijímací řízení

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (studiu) na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v aktuálním znění, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

   

Nový obor

Školní rok 2018/2019 přijímáme žáky do učebního oboru  REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR.

Tříleté studium zakončené výučním listem s možností dvouleté nástavby s maturitou.
   

Strana 2 z 2


Warning: Illegal string offset 'active' in /data/www/ssouk.cz/www.ssouk.cz/templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /data/www/ssouk.cz/www.ssouk.cz/templates/beez/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /data/www/ssouk.cz/www.ssouk.cz/templates/beez/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /data/www/ssouk.cz/www.ssouk.cz/templates/beez/html/pagination.php on line 100