Maturita

Termíny MZ jaro 2018

Maturtiní kalednář pro jarní zkušební období roku 2018 je na webu novamaturita.cz
   

Předměty profilové části MZ

V dokumentu naleznete ředitelem školy stanovené předměty profilové části maturitní zkoušky.

   

Termíny písemných prací MZ pro jaro 2018

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018.
podrobnosti v článku na www.novamaturita.cz

Dokument s rozsahem termínů je na tomtéž webu odkazovaný zde.

   

Informace k maturitní zkoušce

Vlasová kosmetika

Umělecké řemeslné práce

  • Informace a kritéria hodnocení k praktické MZ
Vysvětlení zkratek:

MZ - maturitní zkouška
MP - samostatná odborná práce

   

Nové maturitní zpravodaje

Vyšly nové Maturitní zpravodaje, které se týkají zkoušek z cizího jazyka a matematiky.
Maturanti, čtěte!
Maturitní zpravodaj č. 42 - Cizí jazyk
Maturitní zpravodaj č. 41 - Matematika
(ke stažení z novamaturita.cz)

   

Stanovení předmětů profilové části MZ

Předměty pro profilovou část maturitní zkoušky jsou stanoveny.
V rozpisu zde.

   

Maturitní okruhy

 

obor Vlasová kosmetika, kód 69-41-L/52

titulní strana maturitní práce ke stažení ve formátu .odt, .rtf, .docx

 
obor Umělecké řemeslné práce, kód 82-51-L/51

 

Český jazyk je pro všechny obory stejný

 Termín odevzdání žákova seznamu literárních děl je do 31. března příslušného školního roku pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

   

Maturitní zpravodaj

MZVzhledem k potřebě garantovaných informací o změně maturitní zkoušky se CERMAT rozhodl vydávat Maturitní zpravodaj.


Starší čísla maturitního zpravodaje nalezneta na stránkách novamaturita.cz.

---------------------------------------------
Upozorňujeme na publikace k maturitní zkoušce (odkazy vedou na novamaturita.cz).

---------------------------------------------
katalogy požadavků k maturitní zkoušce platné od šk. roku 2015/2016

jsou ve ke stažení na stránkách Nové maturity