Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. František Šoltés
ředitel

Mgr. Bc. Marie Zajícová
- zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

Zuzana Králíková - zástupkyně ředitele pro odborný výcvik


Teoretická výuka

Telefon na kantory: 720 030 970

Bendzáková Libuše 

Ben 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Bc. Burjánek Vít 

Bur 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

PhDr. Duffková Jarmila 

Duf 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Mgr. Halík Jan 

Hal 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Bc. Hrášková Jana 

Hra 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Ing. Jůza Jaromír  

Jůz 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Bc. Kaľata MarošÂ 

Kal 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Bc. Kichererová Věra 

KiV 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

MgA. Kobrle Lukáš

Kob

Králíková Zuzana 

Krl 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

MgA. Miklošová Zita 

Mik 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

MgA. Palešníková Kateřina 

Pal 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Bc. Poesová Marie 

Poe 

poesova@mouss.cz   

Ing. Říhová Andrea 

ŘíA 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Mgr. Šoltés František  

Šol 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Mgr. Vaněčková Yvette 

Van 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Mgr. Veselková Magdalena 

Ves 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Mgr. Bc. Zajícová Marie 

Zaj 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Zdeňková Irena 

Zde 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

 

 

 

 

 

 

Odborný výcvik a odborná praxe 

Bílá Věra 

Bíl 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Bínovcová Jana 

Bín 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Diringerová Alena 

Dir 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Janout Jan 

Jan 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Kohoutová Dana 

Koh 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Laštovková Jana 

LašÂ 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Ševčíková Ivana 

Šev 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Veselá Kateřina 

VeK 

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
V případě dlouhodobé absence žáka je možné navštívit pedagogy v konzultačních hodinách.

Metodik prevence rizikového chování -
Výchovný poradce - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript