Přihlášení na ZZ

Žáci, kteří se chtějí přihlásit k opravné závěrečné zkoušce, musí tak učinit písemně do 30.4.2018.