DVPP

Semináře a kurzy pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

 • Zpráva z workshopu Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci ze dne 3.2.2017
 • Fotografie z workshopu Situační hra - v našem městě se bude stavět mešita, ze dne 13.4.2017
 • Fotografie ze semináře KMC, Jak na ně, aneb práce se stereotypy ve výuce; ze dne 23.-24.8.2017
 • Fotografie ze semináře od META, Principy práce s žáky s OMJ ve výuce; ze dne 25.8.2017
 • Výjezdní zasedání - fotografie, první setkání se supervizorem na Viktorce v Babičinně údolí, 1.-2.2.2018: zpráva
 • Druhé setkání se supervizorem, 18.2.2018 - zpráva
 • Seminář Mezikulturní kompetence, 28.2.2018, Slovo 21: fotogalerie, zpráva
 • Třetí setkání se supervizorem, 20.3.2018: zpráva, fotogalerie
 • Seminář Romové a instituce, 29.3.2018, Slovo 21:fotogalerie, zpráva
 • Druhé setkání se supervizorem, 20.3.2018: fotogalerie, zpráva
 • Hry pro zvládání agresivity a neklidu, 26.6.2018, fotogalerie, zpráva