Inovativní výuka

Exkurze

Pracovní listy k jednotlivým exkurzím
   

Seminář k odbornému výcviku

Prezentace a metodické materiály k tématům

Fotografie z tvorby

   

Občanská nauka

Šikana
Diskriminace minorit v historii

Napětí a bezpečnost v současném světě, obrana vlasti
Napětí a bezpečnost v současném světtě, obrana státu - var. 2

Třetí svět - var. 2
Aktivity OSN
Pojetí kultury

Multikulturní společnost a soužití - var. 2
Lidská práva, svoboda a demokracie
Etnická a kulturní identita
Poznávání jiných kultur
Intolerance a xenofobie
Národnostní menšiny u nás
Poznávání jiných kultur II.
Třetí svět - var. 1
Multikulturní společnost a soužití - var. 1
Integrace jiných kultur a menšin
Extremismus a radikalismus ve společnosti
Předsudky a stereotypy
Demokracie a jiné formy vlády
Komunikační bariéry
Migrace - var. 1 - pracovní list pro žáky
Migrace - var. 1 - metodický list pro učitele
Migrace - var. 2 - pracovní list pro žáky
Migrace - var. 2 - metodický list pro učitele
Etika a estetika v mezilidských vztazích
Rozvoj prosociálních kompetencí, komunikativní
kompetencí
Humanita a solidarita
   

Čeština pro cizince

Kdo jsem, kdo jsi
Vír nebo vir
Neformální dopis 1
Advent 1
Advent 2
České Vánoce 1
České Vánoce 2
Hvězda nad Betlémem

Vy nebo ty
Formální dopis: Co tě bolí?
Jdu nebo dou?
Nakupujeme oblečení
Aktivity slovesa
Koníčky - hobby
Čas 1
Čas 2
Rok 1
Rok 2
Počasí
Velikonoce
V obchodě
Co rádi jíte
Orientace ve městě
Cestování a doprava
Oslava narozenin
V restauraci, hospůdce, kavárně
Bydlení
Zaměstnání
Nové zaměstnání
V provozovně
Škola a školství
Česká republika
Praha

V prosinci proběhl seminář s vánoční tematikou. Fotografie jsou ke shlédnutí zde.
   

Český jazyk

 

 

 

   

Anglický jazyk

přehled materiálů

01 - Living and Housing (pptx)
, crossword (pdf)
02 - Living and housing II.
03 - School and education I. (pptx)
04 - School and education II. (pptx)
04 - School and education II. (jpg)
05 - People, personality, appearance I. (pptx)
06 - People, personality, appearance II. (pptx)
07 - Traditions, Customs, Festivals, Holidays I. (pptx)
08 - Traditions, Customs, Festivals, Holidays II. (pptx)
08 - Traditions, Customs, Festivals, Holidays II. (article)
09 - Food and drinks (pptx), crossword (pdf)
10 - Food and drinks II. (pptx), pictures (pdf)
11 - Culture, Film, Literature, Music I. (pptx)
11 - Culture, Film, Literature, Music I. - Article (pdf)
12 - Culture, Film, Literature, Music II. (pptx)
12 - Culture, Film, Literature, Music II. Article (pdf)
12 - Culture, Film, Literature, Music II. Crossword (pdf)
13 - Hobbies, Free time, Sports I. (pptx)
14 - Hobbies, Free Time, Sports II. (pptx), unusual sports (pdf)
15 - Travelling I.(pptx), hangman vocabulary (pdf)
16 - Travelling II. (pptx)
17 - Health, Health care, Medicine I. (pptx)
17 - Health, Health care, Medicine I. (pictures)
17 - Health, Health care, Medicine I. (article)
18 - Health, Health care, Medicine II. (pptx)
18 - Health, Health care, Medicine II. (match words)
18 - Health, Health care, Medicine II. (illness list)
19 - European Union I. (pptx)
19 - European Union I. (article)
20 - European Union II. (pptx)
20 - European Union II. (article)